ผลงานของเรา ติดต่อเรา ทำความสะอาดบ้าน ผลิตภัณฑ์ของเรา บริการของเรา บริการของเรา กลับหน้าหลัก
 


 

 
    
   
   
   
   


 

บริการทำความสะอาด First Clean & Big Cleaning

      ปัจจุบันมีการประกอบธุรกิจสร้างสิ่งปลูกสร้างประเภทต่างๆ สร้างบ้านพักอาศัย,โฮมออฟฟิศหรืออาคารพาณิชย์ โรงแรม ShowRoomรถต่างๆ จำนวนมาก รวมถึงสิ่งปลูกสร้างที่มีการเข้าพักอาศัยแล้ว หรือบ้านพักที่อาศัยแล้ว แล้วต้องการทำความสะอาดครั้งใหญ่ ทางบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการให้บริการ ดังกล่าว เราจึงขออาสาเป็นผู้แบ่งเบาภาระของผู้พักอาศัย หรือเจ้าของกิจการ หรือผู้รับเหมาต่างๆ โดย ขอเสนอรับภาระดังกล่าว ด้วยบริการ First Clean & Big Cleaning ที่ดีเยี่ยมจากเรา

ขั้นตอนของการบริการ

1. ทางบริษัทฯ จะขอเข้าไปดูหน้างาน โดยประเมินราคาหน้างานเลย (กรณีที่พื้นที่ไม่มากและไม่ต้องการใบเสนอราคา) และสามารถแจ้งราคาหน้างานได้เลย (โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย)

2. เมื่อตกลงราคาแล้ว ทางผู้ว่าจ้างต้องกำหนดวันเข้าทำงาน

3. ถึงกำหนดวันทำงาน ทางบริษัทฯ จะจัดส่งทีมงานและอุปกรณ์ต่างๆ ในการทำความสะอาด ถึงหน้าหน้างานตามเวลานัดหมาย

4. ระหว่างทำงานเรามี Super visor ไว้คอยตรวจสอบการทำงานหน้างาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานการทำความสะอาด

5. เมื่อทำงานเสร็จ จะมีการตรวจสอบความเรียบร้อย และส่งมอบงานให้แก่ผู้ว่าจ้าง เซ็นต์รับงาน  

ขั้นตอนการทำงาน

1. เช็ดกระจกจากที่สูง ภายในและภายนอกพร้อมกัน ทั้งหมด ด้วยน้ำยาเช็ดกระจก

2. กวาดหยากไย่ และสิ่งสกปรกจากที่สูงภายในก่อน ทั้งหมด 

3. ทำความสะอาดมุ้งลวด เหล็กดัด ทั้งหมด

4. ล้างห้องน้ำ สุขภัณฑ์ ภายในห้องน้ำทั้งหมด ด้วยน้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำ

5. เช็ดเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ภายในบ้าน ทั้งหมด ด้วยน้ำยาเช็ดเฟอร์นิเจอร์

6. กวาดพื้นนำสิ่งสกปรกเบื้องต้นออกทั้งหมด

7. ล้างพื้นและขัดด้วยเครื่องขัดพื้นทั้งหมด ด้วยน้ำยาทำความสะอาดพื้น

8. ล้างพื้นด้วยน้ำเปล้าให้สะอาด

9. ทำความสะอาดจนพื้นแห้ง และปั่นเงาพื้น ทั้งหมดด้วยเครื่องปั่น

10. ในกรณีพื้นบางประเภทต้องเคลือบแวกซ์ ทางบริษัทฯ จะทำการเคลือบแวกซ์ ที่พื้นเพื่อป้องกันคราบสกปรก หรือฝุ่นจับฝังแน่น ภายหลัง

11. เก็บรายละเอียดภายในบ้านทั้งหมด

12. ม็อบดันฝุ่นด้วยน้ำมันดันฝุ่นเป็นขั้นตอนสุดท้าย

13. เก็บรายละเอียดนอกบ้านทั้งหมด

14. ส่งมอบงานให้ลูกค้าเซ็นต์รับที่หน้างาน

 
 
 
 
 

(C)Copy Right 2011 By S.V.M. (North) All Right Reserved.